:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 9 คน

 
ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 


                สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกาาสุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อดำเนินการการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 มาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


 


 

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).3902_หนังสือแจ้ง ย้าย 2561.pdf (457.62 KB) (2).5895_หลักเกณฑ์ย้าย สพฐ. 2561.pdf (812.99 KB) (3).3621_หลักเกณฑ์การย้าย กคศ.ว24 .pdf (788.56 KB)
(4).8885_แนวปฏิบัติและคำชี้แจงประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการ 2561.pdf (97.18 KB) (5).845_เกณฑ์อัตรากำลังของสถานศึกษา.pdf (219.30 KB) (6).2837_ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก สพป.สุรินทร์ เขต 3.pdf (2.34 MB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 10 มกราคม 2561
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.