:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 7 คน

 
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ยกระดับให้การพัฒนาขององค์กรมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่

1. สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติ  

2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

3. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยสมัครในระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. awards.opdc.go.th ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม
(1).8908_รางวัลเลิศรัฐ.pdf (207.40 KB)บันทึกโดย : สินีนาถ
วันที่ : 05 มกราคม 2561
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.