:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 3 คน

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 

1. วิสัยทัศน์

    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นนำ คุณธรรมเป็นเลิศ  บนพื้นฐานความเป็นสุรินทร์ สู่สากล

2. พันธกิจ

 •     บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนในพื้นที่ อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์ อ.กาบเชิง อ.บัวเชด และอำเภอพนมดงรัก ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร์
 •    พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

3. ค่านิยม สพป.สุรินทร์ เขต 3

     บริหารโปร่งใส  เต็มใจ บริการ ทำงานเป็นระบบบันทึกโดย : administrator
วันที่ : 12 ธันวาคม 2560
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.