:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 13 คน

 
  
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศงบทดลองเดือนธันวาคม 2560  [351] นางพิกุล ธงไชย
09 มกราคม 2561
ประกาศงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560  [287] นางพิกุล ธงไชย
01 ธันวาคม 2560
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561  [392] นางสาวศิราณี แสนกล้า
23 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561  [406] นางสาวศิราณี แสนกล้า
22 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2   [366] นางสาวศิราณี แสนกล้า
22 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [356] นางสาวศิราณี แสนกล้า
21 พฤศจิกายน 2560
คู่มือบันทึก e-GP  [335] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
01 พฤศจิกายน 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้าง   [592] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศงบทดลองเดือนตุลาคม 2560  [313] นางพิกุล ธงไชย
01 พฤศจิกายน 2560
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2560  [390] นางสาวศิราณี แสนกล้า
30 ตุลาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2560  [440] นางพิกุล ธงไชย
03 ตุลาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560  [549] นางพิกุล ธงไชย
14 กันยายน 2560
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560  [476] นางสาวศิราณี แสนกล้า
10 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  [557] นางสาวศิราณี แสนกล้า
10 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการอบรม  [579] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 สิงหาคม 2560
แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  [624] นางสาวศิราณี แสนกล้า
31 กรกฏาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนมิถุนายน 2560  [710] นางสาวศิราณี แสนกล้า
24 กรกฏาคม 2560
แจ้งการโอนเงินค่าการรักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และค่าเช่าบ้า  [1,130] นางสาวศิราณี แสนกล้า
14 กรกฏาคม 2560
ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา  [761] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 พฤษภาคม 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  [795] นางสาวศิราณี แสนกล้า
02 พฤษภาคม 2560
ประกาศงบประจำเดือนมีนาคม2560  [650] นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
21 เมษายน 2560
ด่วนที่สุด..ส่งสำเนาสัญญาจ้างและบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  [727] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
17 ธันวาคม 2558
การรายงานงบกระตุ้นเศรษฐกิจ  [595] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
06 ธันวาคม 2558
ด่วนที่สุด..ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน  [477] อภิชาติ โภคาพานิชย์
03 ธันวาคม 2558
หน้าที่ 1
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.