:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 6 คน
 มีผู้ติดต่อมาใหม่ : ( 1 )
 
  
กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชนครั้งที่ 18  [176] วีระ ฉลาดเลิศ
10 มกราคม 2561
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลักสูตรการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4  [184] วีระ ฉลาดเลิศ
10 มกราคม 2561
ประกาศงบทดลองเดือนธันวาคม 2560  [204] นางพิกุล ธงไชย
09 มกราคม 2561
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561  [215] นางสินีนาถ เกษแก้ว
09 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ปี 2561   [158] นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก
08 มกราคม 2561
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [244] เจนธิชา สอนสุระ
08 มกราคม 2561
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [284] สินีนาถ
05 มกราคม 2561
ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  [532] เจนธิชา สอนสุระ
03 มกราคม 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "อาชีวโชว์พราว"  [232] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
29 ธันวาคม 2560
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561  [301] เกสินี แสนทอง
21 ธันวาคม 2560
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ่ชิงรางวัลทุนการศึกษา  [151] เกสินี แสนทอง
19 ธันวาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าของหนังสือ "150 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"  [104] อรุณี ชัยสุวรรณ
15 ธันวาคม 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561  [164] เพ็ญศรี ผลักกระโทก
12 ธันวาคม 2560
ขอความร่วมมือดำเนินการค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน  [206] เกสินี แสนทอง
01 ธันวาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560  [238] นางพิกุล ธงไชย
01 ธันวาคม 2560
แก้ไขประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ  [563] เจนธิชา สอนสุระ
25 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561  [338] นางสาวศิราณี แสนกล้า
23 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2561  [354] นางสาวศิราณี แสนกล้า
22 พฤศจิกายน 2560
แจ้งการโอนเงินกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2   [311] นางสาวศิราณี แสนกล้า
22 พฤศจิกายน 2560
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  [287] นางสาวศิราณี แสนกล้า
21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฯ  [717] เจนธิชา สอนสุระ
20 พฤศจิกายน 2560
มาตรการป้องกันการทุจริตในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนฯ  [380] เจนธิชา สอนสุระ
15 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2560  [558] วีระ ฉลาดเลิศ
07 พฤศจิกายน 2560
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ  [570] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
06 พฤศจิกายน 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์  [406] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
02 พฤศจิกายน 2560
คู่มือบันทึก e-GP  [285] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
01 พฤศจิกายน 2560
แบบจัดซื้อจัดจ้าง   [530] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
01 พฤศจิกายน 2560
การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานฯ  [277] วีระ ฉลาดเลิศ
01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศงบทดลองเดือนตุลาคม 2560  [238] นางพิกุล ธงไชย
01 พฤศจิกายน 2560
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2560  [320] นางสาวศิราณี แสนกล้า
30 ตุลาคม 2560
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม"กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี "  [284] ภัทรพร เรืองบุตร
25 ตุลาคม 2560
รายงานผลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560  [392] มนพัทธ์ รุ่งเช้า
11 ตุลาคม 2560
ชี้แจงความหมายของคำว่าวัสดุ  [249] อภิชาติ แสงสว่าง
06 ตุลาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนกันยายน 2560  [390] นางพิกุล ธงไชย
03 ตุลาคม 2560
ประกาศงบทดลองเดือนสิงหาคม 2560  [456] นางพิกุล ธงไชย
14 กันยายน 2560
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "9ความดีที่พ่อสอน"  [619] วีระ ฉลาดเลิศ
06 กันยายน 2560
การประชุมทางไกล้ VDO Conference  [360] นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร
06 กันยายน 2560
การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ  [305] เกสินี แสนทอง
06 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 "ระดับจังหวัด"  [536] นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
04 กันยายน 2560
โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง  [596] ภัทรพร เรืองบุตร
04 กันยายน 2560
หน้าที่ 1 2 3
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.