:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 13 คน

 
กลุ่มอำนวยการ
 
ข้อมูลบุคลากรตามกลุ่มงาน
หรือระบุชื่อ

ชื่อ-สกุล
นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ศิลปศึกษา
เบอร์โทร
0881058843
อีเมล
wee999surin@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางอรุณี ชัยสุวรรณ
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ประถมศึกษา
เบอร์โทร
0811210320
อีเมล
tex.runee@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายนรินทร์ เหิมหาญ
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การบริหารโรงเรียน
เบอร์โทร
0810669636
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสุภัค สาระสุข
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ประถมศึกษา
เบอร์โทร
0818793126
อีเมล
na_nana11@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสาวปวีณ์กร หมายสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
080476446
อีเมล
surin_prov@ksp.or.th
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางลักษณะศรี พิเคราะห์กิจ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
เบอร์โทร
0897177612
อีเมล
luksanasri_puu@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางสาวเจนธิชา เมินดี
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป
เบอร์โทร
0895792512
อีเมล
jan_thicha@hotmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
ตำแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
เบอร์โทร
0864689373
อีเมล
okko2523@gmail.com
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายนพรัตน์ ภาสง่า
ตำแหน่ง
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
ชื่อ-สกุล
นายถวิล กล้วยทอง
ตำแหน่ง
ช่างไม้ ระดับ ช.4
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
0801638629
อีเมล
กลุ่มงาน
กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ 1 2
 
   
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.