:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

ข้อสอบ NT 56-59.rar
อื่นๆ (อื่นๆ)
ดูแล้ว (1142)
ข้อสอบ TIMSS.rar
อื่นๆ (อื่นๆ)
ดูแล้ว (436)
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 58-59.rar
อื่นๆ (อื่นๆ)
ดูแล้ว (2461)
ข้อสอบ NT ปี 55-59
อื่นๆ (ป.3)
ดูแล้ว (1300)
หน้าที่ 1