:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 
 
[ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->
 
ดูทั้งหมด
ภาษาไทย
คณิศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ข้อสอบ กลาง
ข้อสอบ PISA
ข้อสอบ ONET
ข้อสอบอื่นๆ
 
รายการคลังแบบทดสอบ
 

เฉลย ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (อื่นๆ)
ดูแล้ว (985)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ม.2)
ดูแล้ว (620)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ม.1)
ดูแล้ว (602)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.5)
ดูแล้ว (1036)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.4)
ดูแล้ว (1069)
ข้อสอบกลาง ปี 2558
ข้อสอบกลาง (ป.2)
ดูแล้ว (903)
หน้าที่ 1