ทดสอบ
หัวข้อติดต่อ
รายละเอียด
ไฟล์แนบ
ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มงานภายใน สพป.สุรินทร์ เขต 3 เวลาติดต่อ 8.30-16.30
 
กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
หน้าห้อง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 0 4455 2347
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 0 4455 2352
 
  ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
thanatat@surin3.go.th ID Line : easycom Tel. 085-4909993