:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 3902_หนังสือแจ้ง ย้าย 2561.pdf (457.62 KB)
(2) 5895_หลักเกณฑ์ย้าย สพฐ. 2561.pdf (812.99 KB)
(3) 3621_หลักเกณฑ์การย้าย กคศ.ว24 .pdf (788.56 KB)
(4) 8885_แนวปฏิบัติและคำชี้แจงประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการ 2561.pdf (97.18 KB)
(5) 845_เกณฑ์อัตรากำลังของสถานศึกษา.pdf (219.30 KB)
(6) 2837_ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอก สพป.สุรินทร์ เขต 3.pdf (2.34 MB)