:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ::

 [ 14 พฤศจิกายน 2560 ]: ให้ทุกโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลในระบบ EMIS และระบบ BOBEC ทั้งนี้ ต้องยืนยันข้อมูลภายใน วันที่ 30 พ.ย. 60<-->


  หน้าแรก
  ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
  นโยบายการบริหารจัดการ
  ประกาศ/คำสั่ง
 
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  ภาพกิจกรรม
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
  ทีมพัฒนา
  เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
admin_login.php
ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่เขต/โรงเรียน
กำลังออนไลน์ 13 คน

 
 

 
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (3)
บันทึก : 16 มกราคม 2561 | อ่าน (809)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
แจ้งโอนเงิน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2560 (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (652)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (432)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
หนังสือราชการ แนวปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียน (1)
บันทึก : 12 มกราคม 2561 | อ่าน (706)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ติดตามการจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) (1)
บันทึก : 11 มกราคม 2561 | อ่าน (789)| กลุ่ม :อำนวยการ
:: ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2561 (6)
บันทึก : 10 มกราคม 2561 | อ่าน(2,477)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: การรายงานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น stand alone (1)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน(827)| กลุ่ม : นโยบายและแผน
:: ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน(646)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การรับเด็กเพื่อเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) (1)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน(832)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน(744)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
การจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชนครั้งที่ 18 (1)
บันทึก : 10 มกราคม 2561 | อ่าน (329)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหลักสูตรการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (1)
บันทึก : 10 มกราคม 2561 | อ่าน (341)| กลุ่ม :นิเทศและติดตามฯ
 
ประกาศงบทดลองเดือนธันวาคม 2560 (1)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน (366)| กลุ่ม :การเงินและสินทรัพย์
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2561 (1)
บันทึก : 09 มกราคม 2561 | อ่าน (394)| กลุ่ม :บริหารงานบุคคล
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ปี 2561
บันทึก : 08 มกราคม 2561 | อ่าน (331)| กลุ่ม :ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (1)
บันทึก : 08 มกราคม 2561 | อ่าน (452)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1)
บันทึก : 05 มกราคม 2561 | อ่าน (527)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ประกาศรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา (2)
บันทึก : 03 มกราคม 2561 | อ่าน (740)| กลุ่ม : บริหารงานบุคคล
:: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ "อาชีวโชว์พราว" (1)
บันทึก : 29 ธันวาคม 2560 | อ่าน (456)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
:: การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 (1)
บันทึก : 21 ธันวาคม 2560 | อ่าน (562)| กลุ่ม : ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านพระแก้ว
บันทึก : 20 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,993) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 อ่าน (2,014) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศโรงเรียนบ้านพระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการ
บันทึก : 03 ธันวาคม 2558 อ่าน (1,387) |โดย : โรงเรียนบ้านพระแก้ว
 
ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ(ทั่วไป) ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนบ้านสน
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2558 อ่าน (1,625) |โดย : administrator

 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางลัดดา นิสสัยดี ครูโรงเรียนบ้านพลวงฯ
[ 5519_นางลัดดา นิสสัยดี รร.บ้านพลวง.pdf ]
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (318
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางพัชรา ศิลาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านปราสาท
[ 8946_บทคัดย่อ นางพัชรา ศิลาเลิศ รร.บ้านปราสาท.pdf ]
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (265
 
บทคัดย่องานวิจีัยนายสมพร สังข์โกมล (3)
บันทึก : 08 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน (902)|
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[ 2333698_2267_บทคัดย่อ.docx ]
บันทึก : 12 สิงหาคม 2560 | อ่าน (679
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางชัชฎาพร นิลทัย (1)
บันทึก : 01 กรกฏาคม 2560 | อ่าน (997)|
:: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
บันทึก : 01 กรกฏาคม 2560 | อ่าน(806)
:: รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2558 | อ่าน(1,159)
:: เรื่องการบริหารงานระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสพป.สุรินทร์ เขต 5
บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน(1,408)
:: รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน(1,089)
:: บทคัดย่องานวิจัย เรื่องการอ่านและการเขียนคำยาก
บันทึก : 30 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน(1,089)
 
ข่าวพิธีปิดงานศิลปหัตถกรรม
0 ภาพ 1906 เข้าชม 0 ความเห็น
ข่าวปั่นเพื่อพ่อ
0 ภาพ 1800 เข้าชม 0 ความเห็น
  
 
นางอานันท์ปภา ฉลาดเอื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศและติดตามฯ
 
 

 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • นโยบายการบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • หนังสือราชการ
 • บุลคากรและเจ้าหน้าที่
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.